Projektowanie
Telekomunikacja i Internet Mobilny


Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu w branży telekomunikacyjnej na rynek niemiecki. W zakresie naszych usług znajduje się integracja stacji bazowych 2G, 3G i LTE.

Proces projektowania składa się z następujących etapów:

T

Analiza oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji

E

Dopasowanie nowego ustroju telekomunikacyjnego do istniejącej infrastruktury oraz dobranie najbardziej ekonomicznego i najefektywniejszego rozwiązania

S

Opracowywanie planów zgodnie z obowiązującymi normami

T

Obliczenia statyczne konstrukcji masztów telekomunikacyjnych oraz konstrukcji stalowych wsporczych na istniejących obiektach tj. budynkach, kominach, słupach energetycznych, wieżach telekomunikacyjnych

A

Projektowanie konstrukcji stalowych na istniejących obiektach na potrzeby anten telekomunikacyjnych

L

Projektowanie przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby rozbudowy urządzeń obsługi sieci telekomunikacyjnej oraz sieci Internetu mobilnego

Sporządzając projekty telekomunikacyjnych stacji bazowych zwracamy uwagę aby zastosowane rozwiązania były adekwatne do zastanej sytuacji projektowej. Ważnym aspektem jest dla nas również minimalizacja nakładów finansowych niezbędnych do modernizacji projektowanych anten telekomunikacyjnych na potrzeby telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego (UMTS oraz LTE). Projekty systemów telekomunikacyjnych oparte o radiotelekomunikację potrzebują szczególnej infrastruktury towarzyszącej. Urządzenia nadawcze najczęściej muszą być zlokalizowane w przystosowanych do tego celu kontenerach lub na dedykowanych specjalnie dla nich konstrukcjach wsporczych, do których muszą być doprowadzone przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne.


Informacja dodatkowa

Z udokumentowanych badań laboratoryjnych, przeprowadzonych przez uznane instytucje naukowe wynika, że anteny telekomunikacyjne emitują promieniowanie „przed siebie”, więc osoby przebywające bezpośrednio pod stacją bazową nie są w żaden sposób narażone na ich szkodliwe działanie.

Projekty:


-Projekty ogrodów
-Domy jednorodzinne energooszczędne
-Domy jednorodzinne tradycyjne
-Domy jednorodzinne drewniane
-Domy jednorodzinne nowoczesne
-Świadectwa charakterystyki energetycznej

Kontakt:


       ul.Piaskowa 14, 65-209 Zielona Góra
     (+48) 68 417 04 17
       (+48) 514 850 789
    info@testal.info
    Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
      TESTAL Adam Zborowski

Linki:


- O Nas
- Architektura
- Konstrukcje
- Telekomunikacja
- Śieci światłowodowe - FTTX, FTTH
- Kontakt

© TESTAL - Adam Zborowski - 2021